Om Winnet Sala

Välkommen att ta del av vårens program här: vårprogram2016_winnet_sala

Winnet i Västmanland består av sju lokala nätverk och bildar paraplyföreningen Winnet Västmanland. Tillsammans har vi ca 500 företagsamma kvinnor som medlemmar;

  • kvinnor som är företagare eller på väg att starta
  • kvinnor i karriären och på ledande ställning
  • kvinnor som är företagsamma och idérika

Karta med lokala nätverken

VÅR VISION

Winnet Västmanland är navet för kvinnors drivkraft, företagsamhet och utveckling.

VERKSAMHETSIDÉ

Winnet Västmanland är den sammanhållande länken i regionen för att främja och synliggöra kvinnors företagsamhet genom nätverkande, kunskap, finansiering och lobbying

______________________________________________________________________________
Vi verkar före ett företagande på lika villkor och ett jämställt näringsliv. Genom att aktivt verka för att kvinnors kraft och kompetens tas tillvara, såväl i den regionala dialogen kring utveckling och tillväxt som i operativ verksamhet, har vi under de senaste åren påverkat kvinnors situation i Västmanland.

Winnet Västmanlands verksamhet bidrar till att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande inom det regionala tillväxtarbetet. Inom ramen för det arbetet, vilket är ett regeringsuppdrag,  finansieras vi av Tillväxtverket genom ett så kallat verksamhetsbidrag.